ВИДОВЕ УСЛУГИ ПРИ МОНТАЖ НА ПАРКЕТ

* ЗАМАЗКА - за поставяне на паркет е необходима равна и добре изсъхнала замазка. С това се постига по-добро качество на повърхността, устойчивост на наредения паркет и дълготрайност при експлоатация. Най-добре е замазката да бъде гладка без камъчета, които да се отронват при експлоатация и да се получава едно характерно хрупане при ходене върху паркета. Ако влажността на пода е по-висока, са възможни деформации или надуване на паркета. Рядко, но с голям успех се ползват запечатващи грундове, които правят невъзможно отделената от замазката влага да се поеме от паркета, така че може да го имате в предвид при помещения в ново строителство и пресни замазки.

* РЕДЕНЕ БЕЗ ЛЕПЕНЕ - лепилото се поставя между паркетините. При това редене се получава една цяла плоскост на наредения паркет, а отстрани покрай стените се оставя разстояние 1-1.5см. за обиране на разширенията на паркета при повишаване на влажността в помещението. Изисква се подът да бъде равен. Не се препоръчва за редене на стар паркет и на нов, ако е с висока влажност, поради това че лепилото не издържа на деформациите на паркета.

* ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА ПАРКЕТ - извършва се по един от гореизброените методи със стар паркет. За да се получи качествено пренареждане е задължително да се залепи паркета за пода, в противен случай е възможно вече изкривения спрямо пода паркет да не прилепне така добре при неизбежното разместване на паркетините при пренареждането. Ще се увеличи мърдането и ще бъде невъзможно качествено фугиране.

* ЦИКЛЕНЕ НА ПАРКЕТ - осъществява се с машини с абразивен елемент шкурка като се преминава от по - груба към по - фина до постигане на желаната гладкост и отстраняване на замърсяванията от паркета. Извършва се по възможност по дължина на настилката (паркет или дюшеме) така се постига по-добра гладкост на повърхността и нежеланите дефекти от преминаване на машината по неравен под са минимални; препоръчва се последно шлайфане с дискова машина.

* ШЛАЙФАНЕ С ДИСКОВА МАШИНА - осъществява се с еднодискова машина. Представлява допълнителна обработка след цикленето с барабанна машина за постигане на по-еднородна повърхност и изчистване на дефектите от предходни обработки.

* ПРИТЯГАНЕ НА ПАРКЕТ - извършва се причукване на паркета по редове към две от стените на помещението; може да се извършва само при незалепен и незакован паркет, в случаи когато има хоризонтално движение на елементите на паркета и фугите са относително чисти от отпадъци.

* ОТПУСКАНЕ НА ПАРКЕТ - извършва се в случаите, когато в следствие на наводнение или повишаване на атмосферната влажност се увеличи напрежението между паркета и стените, при което паркета се подува. Чести са случаите, когато хората изчакват паркета да спадне сам и в следствие на загубата на време се получава изкривяване на отделните паркетини. При това се налага подмяната им с нови. При подуване на паркета на повече от 5 см. от пода, се обърнете към специалист или сами извадете редове от две взаимно перпендикулярни стени докато паркетът спадне на земята. Тези действия се предприемат най-късно 5 дни след подуването. Необходимо е при наводнен паркет да се изчака 30-40 дни преди той да се нареди отново. Понеже паркетът се е деформирал, за да се получи качествено изпълнение е необходимо той да се залепи и после да се изцикли, фугира и лакира.

* ФУГИРАНЕ НА ПАРКЕТ - извършва се само на неподвижен паркет с лепило за фугиране (сирка или резипласт) като се забърква с фини трици от дървото, което се фугира, така се получава максимално близка фуга по цвят със самия паркет; фугирането се извършва преди финото шлайфане на паркета.

* БАЙЦВАНЕ НА ПАРКЕТ - представлява оцветяване на паркета; обикновено се извършва преди лакиране на самия паркет, може да се извърши с валяче или пистолет - във втория случай е по-качествено, но разхода на оцветител е по голям и стените не трябва да са боядисани предварително. Байцването може да стане и чрез поставяне на оцветителя в самия лак,ако оцветителят е съвместим с лака.

* МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ - обикновено се монтират с пирони за пода под ъгъл 45 градуса спрямо паркета, може да се извърши и с винтове за пода или стената или на клипси за стената. При монтаж на масивни первази е важно стените да са прави.

* ЛАКИРАНЕ - извършва се с италиански лакове или с друг по-избор на клиента. Лаковете запазват цвета на самото дърво, те са безцветни и биват гланц,сатен и мат. При което повърхността варира от лъскава с блясък и обратното без блясък. Лакът се нанася минимум две ръце,но тогава качеството, което се получава, не е добро и не е равномерно, затова се препоръчва три ,четири слоя лак. Важно е да се знае ,че нанасянето на всеки следващ слой става след пълното изсъхване на предходния, а преди нанасяне на последния слой обикновено се извършва пришлайфане на пода за постигане на по-висока гладкост и здравина. Понякога преди лака се нанася и грунд, който импрегнира дървото в дълбочина, има също така и препарати за защита на дървото от вредители, които също се нанасят преди лака.

* ПОЛИРАНЕ - извършва се след пълното изсъхване на лака за повишаване гладкостта на покритието и защитата му от износване.Извършва се с дискова машина и препарати.

* ОГЛЕД - извършва се в случаите, когато клиентът не може да определи сам дали неговият паркет се нуждае от пренареждане При огледа може да се изготви оферта с най-голяма точност за услугите, от които се нуждае съответният паркет. Огледът се заплаща 10 лв които се приспадат ако се поеме поръчката.

Полезни съвети при закупуване на паркет

При избиране на паркет е важно да обърнете внимание на следните показатели:

- вид на паркета (буков,дъбов и др.) Препоръчваме закупуване на Сливенски, Севлиевски или Бургаски паркет.

- геометрия на паркета вземате размерите по каталога на производителя, измерете съответните паркетини дали отговарят на тези размери поединично и сглобени по няколко или поставени една върху друга за определяне на дебелината. С помощта на ъгъл определете дали са спазени правите ъгли на паркетината, много е важно да проверите и самата сглобка на паркета - трябва да става лесно, без особено усилие, но заедно с това сглобката трябва да е плътна, за да не позволява на паркета движение след монтаж.

- влажност на паркета - тя се определя трудно, затова препоръчваме при закупуване на паркет да престои в помещението, в което ще се реди поне две седмици.

- големина на паркета - зависи от вида на паркета, който ще искате, зависи и от размерите на помещението - за по малка квадратура се избира по-ситен паркет, а за по-голяма - по-масивен паркет.

Нагоре